مدلهای 2008 فشیون
جمعه 18 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 04:48 ب.ظ


شینیون حلقه ای


 
 
شینیون ماهواره ای

 
 

شینیون حصیری ساده
 


 


شینیون جلوحصیری
 


 


 

شینیون شلوغ


 

شینیون ساده
 


 


 


شینیون جمع باز
 


 


 

شینیون حلقه ایشینیون حلقه ای باز
 


 


 

شینیون بافت


شینیون حلقه ای بالای سر
 


 


 

شینیون افریقایی


شینیون حلقه ای فشنی
 


 


 

شینیون ماهواره ای


شینیون حلقه ای بالای سر
 


 


 

شینیون حصیری

شینیون ماهواره ای

شینیون ساده
 شینیون باز
شینیون مدل شلوغ