مدلهای 2008 فشیون
جمعه 18 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 04:57 ب.ظ


شینیون بافت
 


 


شینیون عروس
 


 


 

شینیون ملکه ای

 

شینیون فشنی
 


 

شینیون فشنی
 


 شینیون شلوغ
 


 
شینیون شلوغ
 


 


 

شینیون  حلقه ای


 

شینیون خیاری حلقه ای
 

شینیون حلقه ای
 


 


 

شینیون فشنی

شینیون خیاری حلقه ای

 

شینیون فر باز
 


 
 

شینیون فر باز
 


 


 شینیون فر
 


 


 

شینیون نیمه باز


شینیون فشنی
 


 


 

شینیون حلقه ای


شینیون ملکه ای
 


 


 

شینیون حصیریشینیون ماهواره ای
 


 


 

شینیون ساده


شینیون کلوپاترا
 


 


 

شینیون سبدی

                            

شینیون ملکه ای
 


 


 

شینیون شلوغ


شینیون نیمه باز

شینیون ساده

شینیون فری شلوغ

شینیون بافتی ساده